آینده آموزش

همانطور که مستحضر هستید، یکی از ابزارهای دانشگاه‌ها در فراهم نمودن دروندادها و فرایندهای مرتبط برای تربیت مهندسان و پژوهشگران مهندسی توانمند با توجه به نیازهای ملی و استانداردهای بین‌المللی، نوآوری در آموزش مهندسی است. به این ترتیب نظام آموزش مهندسی می‌تواند دانشجویان رشته‌های مهندسی را برای روبه‌رو شدن با پیچیدگی‌های دنیای در حال تحول آماده سازد. به‌نظر مي‌رسد این نوع تحول در مسیر بلوغ آموزش‌های مهندسی در دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یک دانشگاه صنعتی ضروری است.
با تداوم بحران همه‌گیری کرونا، موسسات آموزش عالی ناگزیر از برنامه‌ریزی برای تداوم آموزش و پژوهش با کیفیت، در سطحی قابل قبول می‌باشند. از این رو مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه با مطالعه مستندات علمی در حوزه آموزشی عالی، به بیان خلاصه‌ای از تحول در صنعت آموزش در دنیا پرداخته است.
گزارش حاضر، برگرفته از مقاله آینده آموزش می‌باشد. امید است طرح این موارد، در ارتقاء و به‌روزرسانی رویکردها و روش‌های آموزشی دانشگاه و فراهم ساختن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف دانشگاه موثر واقع شود.

۱۴۰۰/۷/۱۸ ،۰۸:۳۹:۲۳ +۰۳:۳۰