اعضاء مرکز۱۳۹۸/۹/۶ ،۰۵:۲۷:۱۹ +۰۳:۳۰

رئیس

دکتر جعفر میلی منفرد
  • رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی

  • استاد دانشکده مهندسی برق

  • دکترای الکتروتکنیک – دانشگاه پیروماری کوری فرانسه

معاون

دکتر مریم اشرفی
دکتر مریم اشرفیمعاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دکترای مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاوران

دکتر محسن اکبرپور شیرازی
دکتر محسن اکبرپور شیرازیمشاور مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری
دکترای مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علي محدث خراساني
دکتر علي محدث خراسانيمشاور مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
دانشیار و رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دکترای ریاضی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سيد محمد معطرحسينی
دکتر سيد محمد معطرحسينیمشاور مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دکترای مهندسی تولید – دانشگاه آستون انگلستان

کارشناسان

زهرا حاج حسنی
زهرا حاج حسنیکارشناس مسئول مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
کارشناسی ارشد کارآفرینی – دانشگاه تهران

z_hajhasani@aut.ac.ir

مهندس امیر برادران گوگانی
مهندس امیر برادران گوگانیکارشناس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

amir.baradaran@aut.ac.ir