انتشار کتاب نمای 2020، جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

مدیران، سیاست‌گذاران، و پژوهشگران علم، فناوری، و نوآوری می‌توانند با «نما» به گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی دسترسی یابند و از آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و پژوهش بهره برند. افزون بر این، در «نما» جایگاه ایران میان کشورهای منطقه و جهان گزارش می‌شود. از آنجایی که داده‌های تاریخی در برنامه‌ریزی‌ها کاربرد بسیاری دارند، روند جایگاه کشور در هر شاخص در چند سال گذشته نیز آمده است. «نما» با گرد آوردن شاخص‌های گوناگون در کنار هم ابزاری برای کاربران می‌سازد که با آمیختن آنها دریافت بهتری وضع موجود و روندها پیدا کنند. نمای 2020 هفتمین اثر از مجموعه آثار نما (جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان) است که گزارش توصیفی شاخص‌های رتبه بندی را در بر دارد. افزون بر اين، کوشش شده است آنجايی که دسترسی به اطلاعات هست، جايگاه ايران با 25 کشور منطقه نیز مقايسه شود.

۱۴۰۰/۷/۲۵ ،۰۶:۰۸:۴۱ +۰۳:۳۰