اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 8 دیماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است.

۱۳۹۷/۸/۱۷ ،۱۷:۰۹:۴۰ +۰۳:۳۰