جلسه شورای برنامه‌ریزی راهبردی بهمن ماه

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه برای تحقق ماموریت خود در پایش عملکرد معاونت‌ها، جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی مورخ 8/11/97 را با موضوع «برنامه معاونت امور بین‌الملل در فرآیند تحول دانشگاه با توجه به برنامه راهبردی» به تحلیل عملکرد معاونت امور بین‌الملل اختصاص داد. در این نشست ضمن مرور اهداف و عملکرد حوزه بین‌الملل در دو سطح درون‌نگر (بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه) و برون‌نگر (بر اساس عملکرد در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی) و طرح چالش‌ها و زمینه‌های بهبود، معاون محترم امور بین‌الملل، گزارشی از برنامه‌ها، عملکرد، محدودیت‌ها و فرصت‌های این حوزه ارائه نمودند. نهایتا حاضرین چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را مورد بحث قرار دادند. .

  • حاضرین:

    دکتر مهناز اسکندری، دکتر مریم اشرفی، دکتر محسن اکبرپور شیرازی، دکتر رضا امراللهی، دکتر حمید امیدوار، دکتر عبدالرضا اوحدی، دکتر روح ا… باقر زاده، دکتر محسن بهرامی، دکتر محمدرضا رازفر، دکتر فرهاد رحمتی، دکتر بهرام دبیر، دکتر حسین حسینی تودشکی، دکتر جواد شکرالهی مغانی، دکتر حسین عسکریان ابیانه، دکتر احمد فهیمی‌فر، دکتر محمد جعفر کرماني، دکتر بهروز کریمی، دکتر سيد محمد حسین کريميان، دکتر امیر گلرو، دکتر طه گودرزی، دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی، دکتر سید احمد معتمدی، دکتر سید محمد معطرحسینی، دکتر رضا مکنون، دکتر جعفر میلی منفرد، دکتر سلمان نيک صفت، زهرا حاج حسنی، مهندس امیر برادران

  • غایبین:

    دکتر سمیه اکبری، دکتر علیرضا رهایی، دکتر علیرضا جهانگیریان، مهندس سیدحسن شفتی، دکتر مجتبی صدیقی، دکتر منصور کبگانیان، دکتر علی محدث خراسانی، دکتر محمدرضا محدث مجتهدی، دکتر فتح‌اله مضطرزاده

  • تاریخ : 1397/11/08

  • ساعت شروع : 12:30

  • ساعت پایان : 14:30

  • مکان : اتاق شورای فارابی – طبقه هشتم

۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ،۰۶:۲۲:۲۳ +۰۳:۳۰