جلسه شورای برنامه‌ریزی راهبردی دی ماه

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه برای تحقق ماموریت خود در پایش عملکرد معاونت‌ها، جلسه شورای برنامه‌ریزی راهبردی دی ماه را به موضوع «برنامه معاونت پژوهش و فناوری در فرآیند تحول دانشگاه با توجه به برنامه راهبردی» به تحلیل عملکرد معاونت پژوهش و فناوری اختصاص داد. در این نشست ضمن مرور اهداف و عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در دو سطح درون‌نگر (بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه) و برون‌نگر (بر اساس عملکرد در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی) و طرح چالش‌ها و زمینه‌های بهبود، حاضرین چالش‌های این حوزه را مورد بحث قرار دادند. نهایتا معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران محترم این حوزه گزارشی از برنامه‌ها، عملکرد، محدودیت‌ها و فرصت‌های این حوزه ارائه نمودند. شایان ذکر است این معاونت از جمله معاونت‌هایی است که همواره در چارچوب برنامه حرکت نموده است و در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به گذشته و همچنین در مقایسه با رقبا مزیت‌های قابل ملاحظه دارد. .

۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ،۰۷:۳۰:۴۲ +۰۳:۳۰