دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 18 اسفندماه با حضور اعضای محترم هیات رییسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فارابی برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است.

۱۳۹۷/۸/۱۷ ،۱۷:۰۹:۲۱ +۰۳:۳۰