سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 20 اردیبهشت ماه با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فجر برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است.

۱۳۹۷/۸/۱۷ ،۱۷:۰۸:۵۵ +۰۳:۳۰