شرکت در نظرسنجی وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط پسا کرونا

طراحی و اجرای سیاست‌های کلان دانشگاهها در دوران پسا کرونا در حوزه هایی نظیر آموزش و پژوهش، دانشجویی و فرهنگی، و همچنین ارائه خدمات و فرآیندهای اداری، نیازمند تحلیل چالش ها، فرصت ها و تهدیدها در دوره پاندمی و توجه به تغییر پارادایم هاست. در این مسیر بهره برداری از نظرات اعضای محترم هیات علمی بسیار حائز اهمیت است.
از این رو، خواهشمند است با اختصاص بخشی از اوقات ارزشمند خود برای تکمیل این پرسشنامه، به جامعه دانشگاهی کشور برای حرکت در مسیر تعالی کمک نمایید..

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ،۰۶:۲۷:۵۵ +۰۳:۳۰