طرح اینفوگرافیک آموزش الکترونیکی اثربخش در دوران همه‌گیری کرونا

با تداوم بحران همه‌گیری کرونا، موسسات آموزش عالی ناگزیر از برنامه‌ریزی برای تداوم آموزش و پژوهش در سطح کیفی قابل قبول، بهبود مدیریت فرآیندها در حین و بلافاصله پس از بحران و بهره‌گیری از دروس آموخته شده برای تأمل در فرآیندهای آموزش و پژوهشی و یادگیری از تجارب برای ایجاد بهبود هستند.

در این راستا و با توجه به قرار گرفتن در آستانه آغاز نیمسال تحصیلی جدید، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه به منظور معرفی و تشویق بکارگیری راهکارهای ارتقاء اثربخشی آموزش الکترونیکی با توجه به برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت مجازی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، با مطالعه گزارش‌ها و مستندات علمی در حوزه اثربخشی آموزش الکترونیکی و توانمندسازی منابع انسانی، خلاصه‌ای از راهکارهای پیشنهادی را تدوین نموده است.

امید است طرح راهکارهای اثربخشی آموزش الکترونیکی، در ارتقاء و به‌روزرسانی رویکردها و روش‌های آموزشی دانشگاه، توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه و فراهم ساختن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف دانشگاه موثر واقع شود.

۱۳۹۹/۷/۸ ،۱۱:۰۱:۴۶ +۰۳:۳۰