طرح اینفوگرافیک اتاق فکر

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه، مطالعه‌ای با هدف بررسی موضوع «اتاق فکر» و امکان استفاده مؤثر از آن برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای بخشی از مسائل مهم و چالش‌های اصلی دانشگاه انجام‌ داده است. از آنجاکه يكي از آسيب‌هاي جدي در حوزه مديريتي، گرفتار شدن تصميم‌گيرندگان در گيرودار مسائل اجرايي روزمره و تکیه بر تصمیمات فردی یا جمعی محدود است، لازمه رفع از اين آسیب، ايجاد ساختاري است كه بتوان از طريق آن به آراء عمومی و خرد جمعی دسترسی داشت. اتاق فكر براي حل مسائل، خلق ايده‌هاي جديد و تدوين ايده‌‌هاي كلي شکل‌گرفته و از این طریق، پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و قابل‌اجرا تبديل و در اختیار سازمان‌ قرار می‌گیرد. در مراکز دانشگاهی، اتاق فکر می‌تواند هم در ایده‌پردازی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مسائل استراتژیک پیشِ‌روی دانشگاه نقشی موثر ایفا نموده و هم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی موجود در دانشگاه، به تحلیل و ارائه راه‌حل برای مسائل مهم و پیچیده جامعه بپردازد.
محتوای آماده شده از مراجع و منابع بین‌المللی در رابطه با اتاق فکر استخراج شده است و مرکز در حال بررسی امکان بهره‌گیری مؤثر از کارکرد اتاق فکر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. لذا خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در این مسیر منعکس نمایید.

۱۳۹۸/۱۰/۳ ،۱۱:۵۴:۴۳ +۰۳:۳۰