طرح اینفوگرافیک اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان- بخش دوم

در راستای انتشار نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تجارب و راهکارهای دانشگاه‌های برتر در حوزه اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان، در طرح اینفوگرافیک حاضر، دومین بخش از سلسله درس‌آموخته‌های این موضوع ارائه شده است.

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ،۰۴:۴۰:۰۶ +۰۳:۳۰