طرح اینفوگرافیک اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان- بخش سوم

بخش اول و دوم از نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تجارب و راهکارهای دانشگاه‌های برتر در حوزه اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان با همکاری مشترک مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سال گذشته منتشر شده است.
گزارش حاضر، سومین بخش از سلسله درس‌آموخته‌هایی است که به منظور ارتقاء اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه تدوین شده است.
.

۱۳۹۸/۱/۲۶ ،۰۵:۴۲:۰۴ +۰۴:۳۰