طرح اینفوگرافیک اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان- بخش چهارم

بخش اول، دوم و سوم از نتایج مطالعات انجام شده در زمینه تجارب و راهکارهای دانشگاه‌های برتر در حوزه اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان با همکاری مشترک مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سه ماه گذشته منتشر شد.
طرح اینفوگرافیک حاضر، چهارمین بخش از سلسله درس‌آموخته‌هایی است که به منظور ارتقاء اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه تدوین شده است. این طرح بر وضعیت اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان در رشته مهندسی هوافضا تمرکز دارد و برگرفته از پایان‌نامه مقطع کارشناسی یکی از دانشجویان همین رشته (آقای سجاد مرادزاده) در دانشگاه عزیزمان است. بدیهی است تسری چنین پیمایشی در سایر رشته‌ها نیز می‌تواند تصویر مناسبی از وضعیت اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه در رشته‌های مختلف ایجاد کند.
.

۱۳۹۸/۳/۱۹ ،۱۲:۱۱:۱۵ +۰۴:۳۰