طرح اینفوگرافیک اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان- بخش اول

یکی از دغدغه‌های دانشگاه‌ها و به طور کلی سیستم آموزش عالی در ایران و در دنیا اشتغال دانش‌آموختگان آنهاست. اشتغال‌پذیری بالا برای دانشگاه‌ها از دو جهت حائز اهمیت است: (1) بیانگر توانمندی دانش‌آموختگان به عنوان محصول دانشگاه در حوزه آموزش و برخورداری آنها از مهارت‌های لازم برای برعهده گرفتن کار است که این به نوبه خود مقدمه ارتباط دوجانبه برد-برد با کارفرمایان است و (2) محبوبیت و مقبولیت دانشگاه را در جامعه و در میان دانشجویان ارتقاء خواهد داد. در این راستا بسیاری از سیاستگذاران حوزه آموزش عالی در دنیا و همچنین دانشگاه‌ها اقدام به طراحی و توسعه برنامه‌هایی برای افزایش سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی می‌نمایند.
یکی از چالش‌های شناسایی شده توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موضوع اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه است که این موضوع در برنامه راهبردی دانشگاه و همچنین بسیاری از اسناد بالادستی نظیر سند اشتغال فراگیر، برنامه اقتصاد مقاومتی و قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور شناسایی موانع موجود در مسیر ارتقاء اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین کمک به تدوین برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف در این حوزه، این مرکز با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام به انجام مطالعاتی در زمینه تجارب و راهکارهای دانشگاه‌های برتر در حوزه اشتغال‌پذیری دانشجویان دانش‌آموختگان نموده است.
گزارش حاضر نخستین بخش از سلسله درس‌آموخته‌هایی است که به منظور ارتقاء اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه در قالب طرح اینفوگرافیک تهیه شده است.

۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ،۰۹:۵۴:۰۶ +۰۳:۳۰