طرح اینفوگرافیک نوآوری در آموزش مهندسی- بخش دوم

نظر به اهمیت نوآوری در آموزش مهندسی و به منظور کمک به شناسایی و بکارگیری شیوه‌های نوین آموزشی و تربیت افراد توانمند و موثر، مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی با مطالعه مستندات علمی در حوزه نوآوری آموزشی، خلاصه‌ای از نوآوری‌های پیشنهادی در آموزش مهندسی را تدوین نموده است.
گزارش حاضر، دومین بخش از گزارش دو بخشی از درس‌آموخته‌هایی است که در رابطه با موضوع فوق‌الذکر تدوین شده است.
امید است طرح شیوه‌های آموزشی نوین، در ارتقاء و به‌روزرسانی رویکردها و روش‌های آموزشی در مسیر بلوغ آموزش‌های مهندسی در دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر به عنوان یک دانشگاه صنعتی موثر واقع شود.

۱۳۹۹/۲/۶ ،۰۸:۲۷:۳۶ +۰۴:۳۰