مفاهیم دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)

دانشگاه‌ها‌ از زمان آغاز فعالیت، ادوار متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. ماموریت اصلی دانشگاه‌ها در ابتدای شکل‌گیری، آموزش نسل‌های آتی بود اما به تدریج پژوهش نیز جزء لاینفک آن شد و نسل جدیدی از دانشگاه‌ها پدیدار شدند که در آن‌ها در کنار آموزش، فعالیت‌های پژوهشی نیز مورد توجه بودند. در دنیای رقابتی امروز و با توجه به تحولات در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف، دگرگونی بازار آموزش و تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی الکترونیکی، موجب شده است تا دانشگاه‌ها عهده‌دار مسئولیت‌های جدیدی در قبال جامعه شوند. در واقع دانشگاه‌ها به منظور همسویی بیشتر با فرآیند توسعه اقتصادی در سطوح مختلف بومی، منطقه‌ای و بین‌المللی ناگزیر از حرکت از ایفای نقش سنتی در ارائه آموزش‌های همگانی و یا انجام پژوهش‌هایی با قابلیت به‌کارگیری پایین، به سوی ایفای نقشی فعال در حل مسائل جامعه و پاسخگویی به نیازها در تعامل با محیط پیرامونی هستند. دانشگاه‌ها با چنین رویکردی، کارآفرین، ارزش‌آفرین و ثروت‌آفرینند و دانشگاه‌های نسل سوم نامیده ‌می‌شوند. به‌نظر مي‌رسد این نوع تحول در مسیر بلوغ دانشگاه‌های ایران نیز ضروری است. در واقع دانشگاه‌هاي کشور با آسیب‌شناسی وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف‌ خود در تعامل و مشارکت در حل مسائل جامعه و صنعت، محدودیت منابع مالی دولتی و مساله اشتغال دانش‌آموختگان، تمایل به ایفای نقشی موثرتر در جامعه دارند. لذا انتظار می‌رود بازتعریف دانشگاه به عنوان «دانشگاه کارآفرین» با جایگاه و نقشی متفاوت از دانشگاه سنتی، بتواند تحولات قابل ملاحظه‌ای را در این بخش و در تعامل با سایر بخش‌های صنعت و جامعه پدید آورد.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز این مهم را از سال‌ها پیش و در برنامه راهبردی خود مورد توجه قرار داده است. نکته مهم در موفقیت این فرآیند تحولی، تغییر رویکردها و نگاه‌ها در بسیاری از حوزه‌ها و فراهم ساختن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل این گذار است. به منظور کمک به تحقق تبدیل شدن دانشگاه عزیزمان به یک دانشگاه برتر و نقش‌آفرین در پاسخگویی به نیازهای جامعه و تربیت افراد توانمند و موثر، مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی با مطالعه مستندات علمی در حوزه دانشگا‌های کارآفرین در سطوح ملی و بین‌المللی، خلاصه‌ای از ویژگی‌های این نوع دانشگاه‌ها را تدوین نموده است. بدیهی است ترویج این مفاهیم و آگاه‌سازی عمومی افراد در این حوزه، قدم اول در تغییر فرهنگ سازمانی محسوب شده و زمینه‌ساز اقدامات اجرایی بعدی خواهد بود.
محتوای آماده شده از مراجع و منابع حوزه دانشگاه‌های نسل سوم استخراج شده و به تفکیک هر سر فصل مراجع مورد استفاده ذکر شده است. البته شایان ذکر است دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طراحی و اجرای برنامه خود برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم ملاحظات بومی، ویژگی‌های خاص، محدودیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود را مدنظر قرار خواهد داد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ،۰۵:۱۰:۱۲ +۰۳:۳۰