منابع تامین مالی دولتی دانشگاه‌ها

امروز تأمین مالی دانشگاه‌های پیشرو در دنیا از منابع متنوعی انجام می‌شود. این منابع شامل بودجه دولتی، شهریه دانشجویی، فروش خدمات تخصصی پژوهشی و آموزشی، کمک‌های مردمی (موقوفات) و کمک‌های بین‌المللی است. در واقع توسعه و تنوع منابع مالی، پایداری منابع مالی در دسترس دانشگاه را تضمین می‌کند. وابستگی منابع مالی دانشگاه‌های ایران به بودجه دولتی، آنها را با محدودیت‌هایی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، حرکت در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم و ارتقاء رتبه بین‌المللی روبه‌رو ساخته است.
به منظور رفع این چالش، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چارچوب برنامه راهبردی خود یک راهبرد اصلی برای توسعه و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه طراحی کرده است. به منظور اجرایی ساختن این راهبرد، برنامه‌های عملیاتی مرتبط با محوریت معاونت مدیریت و توسعه منابع دانشگاه تدوین شده و طی چند سال اخیر در برخی محورها موفقیت‌هایی کسب شده و در برخی موارد نیز دانشگاه کماکان مسیری طولانی برای دستیابی به منابع مالی پایدار پیشرو دارد.

۱۳۹۷/۸/۲۸ ،۰۵:۳۹:۲۲ +۰۳:۳۰