نشست بازمهندسی۱۳۹۷/۱۰/۳ ،۰۹:۵۵:۳۱ +۰۳:۳۰

سلسله نشست‌های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانلود کتابچه مجموعه مقالات نشست‌های بازمهندسی

تیر ۱۳۹۶

اردیبهشت ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۵

دی ۱۳۹۵