نیروهای پیشران دانشگاه نسل سوم

  • افزایش هزینه‌های تحقیقات در دانشگاه و نیاز برای یافتن بودجه‌های جایگزین
  • انجام تحقيقات توسط شرکت‌های فناورانه محور
  • رقابت جهانی در آموزش دانشگاهی، استخدام در دانشگاه و ارتباطات تحقیقاتی صنعتی
  • ظهور دانشگاه‌ به عنوان ابزار اقتصاد دانش بنیان و پیشرو در کسب نقشی فعالی در بهره‌برداری از تحقیق و توسعه (اهداف دانشگاه نسل سوم)
  • افزایش تحقیقات میان رشته‌ای
  • انشعاب آموزش دانشگاهی به آموزش استاندارد و آموزش نخبگان فکری
  • افزایش موسسات تحقیقاتی وابسته به حمایت دولتی
۱۳۹۷/۸/۱۵ ،۱۱:۲۹:۲۷ +۰۳:۳۰