همکاران مرکز۱۳۹۹/۳/۲۰ ،۰۴:۱۶:۱۵ +۰۴:۳۰

همکاران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی

اعضای هیئت علمی

آقای دکتر طه گودرزی
  • استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

  • دکترای مهندسی مکانیک – دانشگاه ایلینوی

آقای دکتر حسین خالقی
  • استادیار دانشکده مهندسی هوافضا

  • دکترای مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر حمید شیخ زاده
  • دانشیار دانشکده مهندسی برق

  • دکترای مهندسی برق- دانشگاه واترلو

تحصیلات تکمیلی

آقای مهندس سجاد مرادزاده
آقای مهندس سجاد مرادزاده
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم مهندس مژده حداد
خانم مهندس مژده حداد
دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم مهندس سمانه بیاتلو
خانم مهندس سمانه بیاتلو
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
داشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجویان کارشناسی

آقای حمیدرضا مجتبوی
آقای حمیدرضا مجتبوی
دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم حدیث گل‌محمدی
خانم حدیث گل‌محمدی
دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع
داشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای احسان نظری
آقای احسان نظری
دانشجوی مقطع کارشناسی ریاضی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای محمدحسین طالبیپور
آقای محمدحسین طالبیپور
دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر