چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم در تاریخ 13 تیر ماه با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه و اساتید محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات فجر برگزار گردید. فایل سخنرانی هادر ذیل قابل مشاهده است.

۱۳۹۷/۸/۱۷ ،۱۷:۰۸:۲۵ +۰۳:۳۰