طرح اینفوگرافیک نوآوری در آموزش مهندسی- بخش اول

یکی از ابزارهای دانشگاه‌ها در فراهم نمودن دروندادها و فرایندهای مرتبط برای تربیت مهندسان و پژوهشگران مهندسی توانمند باتوجه به نیازهای ملی و استانداردهای بین‌المللی، نوآوری در آموزش مهندسی است. به این ترتیب نظام آموزش مهندسی می‌تواند دانشجویان رشته‌های مهندسی را برای روبه‌رو شدن با پیچیدگی‌های دنیای در حال تحول آماده سازد. به‌نظر مي‌رسد این نوع تحول در مسیر بلوغ آموزش‌های مهندسی در دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یک دانشگاه صنعتی ضروری است.
به منظور کمک به شناسایی و بکارگیری شیوه‌های نوین آموزشی و تربیت افراد توانمند و موثر، مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی با مطالعه مستندات علمی در حوزه نوآوری آموزشی، خلاصه‌ای از نوآوری‌های پیشنهادی در آموزش مهندسی را تدوین نموده است.

۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ،۰۶:۰۰:۳۷ +۰۳:۳۰